Chuyên gia kiểm tra mô hình thử nghiệm sản phẩm trong ao nuôi tôm công nghiệp tại Hà Tĩnh

Công ty TNHH Green Nutritech

Được thành lập năm 2016, Công ty TNHH Green Nutritech là đơn vị cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho phát triển nông nghiệp bền vững
Liên hệ ngay với chúng tôi

Sản phẩm

All projects

ECOFORCE

  Sản phẩm ECOFORCE Tư vấn kỹ thuật: TS. Lê Văn Khoa, Điện thoại: 0912632669 Công dụng Chế …

NOVIB

Sản phẩm NOVIB Tư vấn kỹ thuật: TS. Lê Văn Khoa, Điện thoại: 0912 632 669 Công dụng …

EXORICH

Sản phẩm EXORICH Tư vấn kỹ thuật: TS. Lê Văn Khoa, Điện thoại: 0912 632 669 Công dụng …

ECOTRAX

Sản phẩm ECOTRAX Tư vấn kỹ thuật: TS. Lê Văn Khoa, Điện thoại: 0912 632 669 Công dụng …

Employees

Tin tức

ECOTOXNIL

Sản phẩm ECOTOXNIL Tư vấn kỹ thuật: TS. Lê Văn Khoa, Điện thoại: 0912 632 669 Công dụng …

ECOTRAX

Sản phẩm ECOTRAX Tư vấn kỹ thuật: TS. Lê Văn Khoa, Điện thoại: 0912 632 669 Công dụng …

EXORICH

Sản phẩm EXORICH Tư vấn kỹ thuật: TS. Lê Văn Khoa, Điện thoại: 0912 632 669 Công dụng …